• Slider 1
 • Slider 2
 • Slider 3
 • Slider 4
 • Slider 5
 • Slider 6

Dane kontaktowe

Sekcja Wykładowców
Katolickiej Nauki Społecznej

Przewodniczący:

Arkadiusz Wuwer
arkadiusz.wuwer@onet.pl

Sekretarze:
Dariusz Tułowiecki
dariusz.tulowiecki@gmail.com

Piotr Burgoński
burgonski@onet.eu

Wydarzenia

 • Zjazd Zjazd

  Kolejny zjazd Sekcji Wykładowców Katolickiej Nauki Społecznej odbędzie się w dniach 22-24 czerwca 2015 r. we Wrocławiu. Podejmie on refleksję nad problematyką sprawiedliwości i solidarności międzypokoleniowej.

  Czytaj dalej...
 • Sympozjum Sympozjum

  W sobotę 30 maja 2015 r. odbędzie się XIV Piekarskie Sympozjum Społeczne, które zwyczajowo poprzedza tradycyjną pielgrzymkę mężczyzn do Sanktuarium Matki Bożej „Matki Sprawiedliwości i Miłości Społecznej” w Piekarach Śląskich. Tematem tegorocznego sympozjum będzie „Sprawiedliwość i miłość społeczna. Piekarski katolicyzm społeczny w perspektywie 90-lecia diecezji katowickiej”.

  Czytaj dalej...
 • Media Media

  Katedra Współczesnych Form Przekazu Wiary KUL oraz Katedra Teologii Moralnej i Etyki UWM w Olsztynie zapraszają na konferencję naukową pt. „Sacrum w mediach. Komunikacja – Prowokacja –Profanacja”. Olsztyn, 11 maja 2015 r., Wydział Teologii, ul. Hozjusza 15, sala nr 2.

  Czytaj dalej...
 • Potulicka Potulicka

  Senat KUL ogłasza Konkurs o Nagrodę im. Anieli hrabiny Potulickiej za wybitne osiągnięcia naukowe w duchu katolickiej nauki społecznej. Do konkursu o Nagrodę im. Anieli hrabiny Potulickiej mogą być zgłaszane monografie i wydawnictwa zbiorowe opublikowane w 2014 roku, wnoszące nowe ustalenia do stanu badań nad daną problematyką, stanowiące osiągnięcia naukowe wpisujące się w katolicką naukę społeczną.

  Czytaj dalej...
 • IV Festiwal Nauczania Społecznego Kościoła IV Festiwal Nauczania Społecznego Kościoła

  W dniach 20-23 listopada 2014 r. odbył się w Weronie IV Festiwal Nauczania Społecznego Kościoła. Hasło tego festiwalu brzmiało: ”Przekraczać miejsca, przeżywać czas”. Oznacza ono konieczność opuszczania tego, co bezpieczne, by przyjąć zmianę, stawiać czoła wyzwaniom, które niesie bieg wydarzeń i podejmować próby twórczej odpowiedzi na nie. Jest to warunek, by móc żyć pełnią życia.

  Czytaj dalej...

Publikacje

 • Własność intelektualna wobec wolnego rynku i pluralizmu mediów Własność intelektualna wobec wolnego rynku i pluralizmu mediów

  Dariusz Tułowiecki (red.), Własność intelektualna wobec wolnego rynku i pluralizmu mediów, Wydawnictwo Naukowe UPJPII, Kraków 2014, ss. 146. Książka stanowi pokłosie konferencji Sekcji Wykładowców Katolickiej Nauki Społecznej, która odbyła się w Krakowie w 2013 r.

 • Znaczenie rodziny dla międzypokoleniowej transmisji kultury gospodarczej Znaczenie rodziny dla międzypokoleniowej transmisji kultury gospodarczej

  Michał A. Michalski, Znaczenie rodziny dla międzypokoleniowej transmisji kultury gospodarczej, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2014, ss. 226. Książka poświęcona jest wielowymiarowej i interdyscyplinarnej analizie związków rodziny z gospodarką. Ukazuje rodzinę jako istotny element współkształtujący aktualne i przyszłe oblicze systemu gospodarczego, na przekór dominującym tendencjom, według których rodzina i prowadzone przez nią gospodarstwo domowe nie jest podmiotem istotnym gospodarczo.

  Czytaj dalej...
 • Per dialogum ad veritatem Per dialogum ad veritatem

  Jan Mazur OSPPE, Per dialogum ad veritatem. Podstawy dialogu społecznego – perspektywa chrześcijańska. Materiał edukacyjny dla studentów nauk społecznych i politycznych, Wydawnictwo Naukowe UPJPII, Kraków 2014, ss. 178.

  Czytaj dalej...
 • Katolicka Nauka Społeczna Katolicka Nauka Społeczna

  Edward Formicki, Katolicka Nauka Społeczna, Wydawnictwo ITKM, Warszawa 2014, ss. 775. Treść książki oparta jest na wykładach z Katolickiej Nauki Społecznej prowadzonych przez ks. Formickiego przez 27 lat w Instytucie Księży Misjonarzy w Krakowie.

  Czytaj dalej...
 • Nowy etos Starego Kontynentu: chrześcijaństwo wobec Europy Nowy etos Starego Kontynentu: chrześcijaństwo wobec Europy

  Kazimierz F. Papciak SSCC, Nowy etos Starego Kontynentu: chrześcijaństwo wobec Europy, Papieski Wydział Teologiczny, Wrocław 2012, ss. 307. Książka jest ciekawym i ważnym przyczynkiem do dyskusji nad wzajemnymi relacjami europejskości i chrześcijaństwa, zwłaszcza w kontekście dylematów „nowej ewangelizacji”.

  Czytaj dalej...

Dokumenty

Polecamy

iustitia-et-paxcomecevan-thuanspoleczenstwo