Publikacje

Publikacje (5)

Dariusz Tułowiecki (red.), Własność intelektualna wobec wolnego rynku i pluralizmu mediów, Wydawnictwo Naukowe UPJPII, Kraków 2014, ss. 146. Książka stanowi pokłosie konferencji Sekcji Wykładowców Katolickiej Nauki Społecznej, która odbyła się w Krakowie w 2013 r.

Michał A. Michalski, Znaczenie rodziny dla międzypokoleniowej transmisji kultury gospodarczej, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2014, ss. 226. Książka poświęcona jest wielowymiarowej i interdyscyplinarnej analizie związków rodziny z gospodarką. Ukazuje rodzinę jako istotny element współkształtujący aktualne i przyszłe oblicze systemu gospodarczego, na przekór dominującym tendencjom, według których rodzina i prowadzone przez nią gospodarstwo domowe nie jest podmiotem istotnym gospodarczo.

piątek, 13 marzec 2015 17:24

Per dialogum ad veritatem

Napisane przez

Jan Mazur OSPPE, Per dialogum ad veritatem. Podstawy dialogu społecznego – perspektywa chrześcijańska. Materiał edukacyjny dla studentów nauk społecznych i politycznych, Wydawnictwo Naukowe UPJPII, Kraków 2014, ss. 178.

piątek, 13 marzec 2015 17:23

Katolicka Nauka Społeczna

Napisane przez

Edward Formicki, Katolicka Nauka Społeczna, Wydawnictwo ITKM, Warszawa 2014, ss. 775. Treść książki oparta jest na wykładach z Katolickiej Nauki Społecznej prowadzonych przez ks. Formickiego przez 27 lat w Instytucie Księży Misjonarzy w Krakowie.

Kazimierz F. Papciak SSCC, Nowy etos Starego Kontynentu: chrześcijaństwo wobec Europy, Papieski Wydział Teologiczny, Wrocław 2012, ss. 307. Książka jest ciekawym i ważnym przyczynkiem do dyskusji nad wzajemnymi relacjami europejskości i chrześcijaństwa, zwłaszcza w kontekście dylematów „nowej ewangelizacji”.

Polecamy

iustitia-et-paxcomecevan-thuanspoleczenstwo