Analizy porównawcze

Benchmarking zwany również analizą porównawczą jest elementem dokumentacji podatkowej od 2017 r. dla podatników, których przychody lub koszty w rozumieniu ustawy o rachunkowości przekroczyły w roku poprzedzającym rok podatkowy równowartość 10 mln euro.

W ramach przygotowania analizy porównawczej doradcy Taxonity:

N

Wybierają podmioty porównywalne

N

Wyznaczają wskaźniki, które będą porównywane

N

Dobierają próbę badawczą i narzędzie porównawcze (analiza statystyczna, analiza finansowa, analiza funkcjonalna) w zależności od rodzaju transakcji

N

Przygotowują raport zawierający wyniki takiej analizy będący dokumentem o dużym walorze dowodowym w przypadku kontroli podatkowej i skarbowej w zakresie cen transferowych

Zainteresowała Cię nasza oferta? Masz pytania?