Polityka cena transferowych

Usługi związane z przygotowaniem polityki cen transferowych przeznaczone są dla tych podmiotów, które dopiero planują zaangażować się w relacje gospodarcze z podmiotami powiązanymi, lub też w ramach grupy nabywają lub sprzedają nowe usługi lub towary.

Specjaliści Taxonity projektują sposób rozliczania transakcji (tj. wskazują metodę wyznaczania ceny transferowej) jak też poprzez skonstruowanie analizy porównawczej wyznaczają poziom cen, jakie powinny być stosowane w ramach transakcji.

Podczas konstruowania polityki cen transferowych wskazujemy ośrodki odpowiedzialności za konkretną transakcję (działy logistyki księgowości, badań i rozwoju itd.) oraz opracowujemy wytyczne dla tych działów w zakresie gromadzenia dokumentacji na potrzeby cen transferowych.

Przygotowanie polityki cen transferowych ułatwia sporządzenie w dalszej kolejności dokumentacji cen transferowych.

Zainteresowała Cię nasza oferta? Masz pytania?